PRIVACYVERKLARING

 

Schoonmakervergelijker.nl hecht een grote waarde aan uw privacy. Daarom willen we open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vindt u daarom informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van schoonmakervergelijker.nl

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Het Nederlands bedrijf Bambelo is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Prinsenkade 5
4811 VB  Breda
Nederland

Kamer van Koophandel nr.: 20111350

Waar slaan we uw gegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar kunnen ook worden overgedragen aan en verwerkt in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Voor overdrachten buiten de EER gebruikt schoonmakervergelijker.nl standaardcontractbepalingen en een Privacy Shield als waarborg voor landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

-        Contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

-        Aanvullende gegevens relevant voor de aanvraag

-        Overige informatie, die u zelf aangeeft

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
De door u opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de door schoonmakervergelijker.nl aangeboden dienstverlening naar behoren te laten werken. Schoonmakervergelijker.nl verschaft alleen de benodigde persoonsgegevens aan de aangesloten schoonmaak bedrijven om u te voorzien van onze diensten.

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw gegevens om onze diensten, producten en systemen te evalueren, ontwikkelen en verbeteren voor al onze klanten. Daartoe zullen we uw gegevens niet op individueel niveau analyseren. Elke verwerking geschiedt met gepseudonimiseerde gegevens.

Dit omvat een analyse om onze diensten gebruikersvriendelijker te maken, zoals het wijzigen van de gebruikersinterface om de informatiestroom te vereenvoudigen of om functies te benadrukken die vaak gebruikt worden door onze klanten in onze digitale kanalen en om IT-systemen te verbeteren teneinde de veiligheid voor onze bezoekers en klanten in het algemeen te vergroten.

Daarnaast gebruiken we de gegevens om nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen en om ons productassortiment te verbeteren.

Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang: 
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U ontvangt dan binnen 4 weken een reactie op uw verzoek.

Recht op portabiliteit: 
Wanneer schoonmakervergelijker.nl uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt. U ontvangt dan binnen 4 weken een reactie op uw verzoek.

Recht op correctie: 
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. U ontvangt dan binnen 4 weken een reactie op uw verzoek.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door schoonmakervergelijker.nl verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. U ontvangt dan binnen 4 weken een reactie op uw verzoek.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt. U kunt onze medewerkers altijd bereiken via info@bambelo.com.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal en strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.

 

Data Protection Officer:
We hebben een Representative (functionaris voor gegevensbescherming) benoemd, om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken. U kunt contact opnemen met onze Representative via info@bambelo.com met DPO als onderwerp.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat schoonmakervergelijker.nl uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of uw rechten.

Versie 1.0 – 16 mei 2018